REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PODCZAS KRAKOWSKIEGO FESTIWALU GÓSKIEGO 2023 W KRAKOWIE 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu jest 5+ SZKOŁA GÓRSKA SP Z O.O zarejestrowana  pod adresem Kiry 38, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361715385
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na stoisku 5+ Szkoła Górska zlokalizowanym w strefie kiermaszu podczas Krakowskiego Festiwalu Filmów Górskich w Krakowie, w dniach 2-3.12.2023

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być́ każda pełnoletnia osoba fizyczna, która odwiedzi  stoisko 5+ Szkoła Górska podczas KFG Kraków 2023.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łącznie spełnienie następujących warunków: 
  1. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie: https://szkola-gorska.pl/polityka-prywatnosci/regulamin-konkursu-kfg/
  2. zeskanowanie unikatowego kodu QR umieszczonego na stoisku 5+ Szkoła, uruchomienie linku kierującego do docelowej strony internetowej i wypełnienie formularza online poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. 
  3. Polubienie strony 5+ Szkoła Górska na FB i/lub Instagramie.

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 1. Przedmiotem konkursu jest zeskanowanie kodu QR i wypełnienie  formularza online. 
 2. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatne uczestnictwo w Kursie lawinowym 1 stopnia odbywającym się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w sezonie zimowym 2023/2024. Termin do wybrania przez zwycięzcę, w miarę dostępności miejsc. Szczegółowa oferta umieszczona jest na stronie pod adresem. https://szkola-gorska.pl/zima/kurs-lawinowy/
 3. Nagrodę̨ otrzyma 1 osoba, a zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. Wynik zostanie ogłoszony na portalach społecznościowych Facebook / Instagram w dniu 06.12.2023. O dokładnej godzinie losowania uczestnicy zostaną̨ poinformowani w wiadomości e-mail. 
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień́ jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 48 godzin od zakończenia losowania na podany przez niego adres e-mail.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć́ wiadomością̨ zwrotną do Organizatora w przeciągu 96 godzin od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 
 7. Nagroda nie jest zbywalna, ani płatna w gotówce. W przypadku odmowy lub braku akceptacji nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do nie losowania kolejnego zwycięzcy. 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych. 
 2. W Konkursie wezmą̨ udział tylko formularze, które będą̨ zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą̨ brane pod uwagę̨. 
 3. Podane dane będą̨ przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu. 
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę̨ na dodanie jego adresu e-mail do newsletter 5+ Szkoła Górska. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.