Wspieraj pasję – dbaj o bezpieczeństwo. Nasze kursy i wycieczki można kupić w formie bonu prezentowego i podarować bliskim.

Nasze kursy czy wycieczki z Przewodnikiem można nabyć również w formie bonu prezentowego. Produkt ten został stworzony po to, aby móc  wspierać pasję oraz zainteresowania najbliższych osób, jak również poszerzać wiedzę i dbać o ich bezpieczeństwo w górach.
Bony te można nabyć drogą mailową, z indywidualnymi życzeniami.
Zachęcamy do zakupu oraz zapoznania się z poniższym regulaminem.

Regulamin bonu prezentowego

1.Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bonu prezentowego Szkoły Górskiej 5+, zwanej dalej Bonem.
 • Wydawcą bonu jest 5+ Szkoła Górska 5+ z siedzibą w Kościelisku, ul. Kiry 38.

2. Ogólne informacje o bonie prezentowym

 • Bon prezentowy ma formę pliku PDF do samodzielnego wydruku, którego wartość oznacza dokonanie jednorazowego zakupu specjalistycznego kursu (z lub bez pakietu pobytowego w schronisku) lub wycieczki z Przewodnikiem.
 • W celu zakupu bonu prosimy o kontakt mailowy biuro@szkola-gorska.pl lub telefoniczny +48 535 184 435.
 • Na bonie podany jest indywidualny numer oraz rodzaj opłaconego kursu/wycieczki. Dodatkowo możemy dodać specjalne życzenia dla obdarowanego.
 • Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony.

3. Zasady użytkowania bonu prezentowego

 • Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 • Aby zrealizować bon należy skontaktować się z biurem Szkoły biuro@szkola-gorska.pl w tytule wpisując numer bonu oraz rodzaj kursu/wycieczki podany na bonie, w celu ustalenia terminu w miarę wolnych miejsc.
 • Okres ważności bonu prezentowego wynosi 1 rok od daty zakupu.
 • W przypadku, gdy Użytkownik/obdarowany wyraża chęć zmiany rodzaju kursu/wycieczki, a wartość nominalna bonu nie wystarczy do zapłacenia pełnej należności za kurs/wycieczkę, Użytkownik/obdarowany zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub przelewem.
 • Przy realizacji płatności kartą Użytkownikowi/obdarowanemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość innego kursu/wycieczki jest niższa niż wartość nominalna otrzymanego bonu prezentowego.
 • W przypadku zwrotu usług nabytych przy użyciu bonu, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług, Użytkownik/obdarowany otrzyma nowy bon prezentowy.
 • Bon prezentowy można zrealizować  wyłącznie w 5+ Szkoła Górska.
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w kursie/wycieczce.
 • Szkoła Górska 5+ zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu/wycieczki w przypadkach niemożności przeprowadzenia kursy/wycieczki z przyczyn od niej niezależnych, jak np. złe warunki atmosferyczne

4. Odpowiedzialność Szkoły Górskiej 5+ i reklamacje związane z bonem prezentowym

 • Szkoła Górska 5+ nie ponosi odpowiedzialności za bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
 • Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu prezentowego
 • Wszelkie reklamacje związane z bonem prezentowym będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika bonu. Reklamacje związane z bonem mogą być składane listownie na adres:  5+ Szkoła Górska, ul. Kiry 38, 34-511 Kościelisko.

5. Postanowienia końcowe

Szkoła Górska 5+ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy bonów zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym w stronie internetowej https://www.szkola-gorska.pl/